Bilorientering

Bilorientering

Bilorienteringen har namnet till trots inte utvecklats från orientering, utan från rally. Både dagens rally och bilorienteringen var ursprungligen en och samma motorsport, som kallades för landsvägstävling. Så småningom började dock sporten att dra i två olika riktningar: i den ena behöll man fokus på farten (vilket senare blev rally) medan den andra fokuserade mer på precision och orientering (alltså det som blev bilorientering).

Inom bilorientering handlar det alltså inte alls om snabbhet på samma sätt som i rally (även om det självklart går fort även i bilorienteringsspåren). Det viktigaste är nämligen inte vem som kan köra sträckan på kortast tid, utan vem som kan köra den närmast den utsatta tiden. Bilorientering går nämligen ut på att man ska köra en sträcka som tidigare är okänd för föraren och kartläsaren med hjälp av en karta, och göra det på en förutbestämd tid. Det är därför en motorsport som kräver lika mycket körskicklighet som det krävs orienteringsförmåga och precision.

Oavsett om man sysslar med bilorientering eller inte vill man sannolikt att bilen ska fungera. Något som kan vara mycket hjälpsamt är då att ha en felkodsläsare, så att man kan diagnosticera bilen och ta reda på om det är något som behöver åtgärdas. På så sätt kan man se till att bilen alltid är redo, oavsett om man ska ut i racingbanan eller om man bara ska köra till jobbet.