Karting alias Gokart

Karting alias Gokart

En annan bilsport som körs på asfaltsbanor är Karting. Här kör man en specialbyggd, snabb och liten bil och den brukar kallas för kart. Många känner dock igen den under namnet gokart men dessa är oftast de bilar som man kan hyra som privatperson på olika kartinganläggningar. Kartar är förbjudna att köras på allmänna vägar och man behöver inte ha körkort för att få köra dessa och inte heller behöver man ha besiktning av bilen. I Sverige är det lagligt att köra karting från det att man fyllt 7 år.

Det finns olika tävlingsklasser i karting och det är kartar med motorer från 60 cm3 upp till 250cm 3. Hyrkartar använder oftast fyrtaktsmotorer och innehåller allt från 5 till 12 stycken hästkrafter och dessa har oftast skydd längs hjulen så de blir mer tåliga för till exempel påkörningar vilket är vanligt när det kommer till privatpersoner och kartinghallar och liknande.